O Nas

Rafał Rybnik

Radca Prawny

Wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2013 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. W dotychczasowej praktyce koncentrował się na szeroko rozumianym prawie handlowym oraz obsłudze przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, głównie z branży budowlanej, motoryzacyjnej i rynku nieruchomości.

Zwolennik pozasądowych form rozwiązywania sporów – zwycięzca Pierwszego Turnieju Negocjacyjnego dla Radców Prawnych organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych w 2020 roku. W kadencji 2016-2020 sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, od 2020 sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

Kontakt

tel: +48 501 157 231
email: r.rybnik@radca-bialystok.pl

Urszula Skowron-Gosk

Radca Prawny

Wspólnik

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe skupiały się przede wszystkim na sprawach odszkodowawczych, zarówno od strony ubezpieczyciela, jak i osób poszkodowanych – tak osób fizycznych, jak i warsztatów samochodowych likwidujących szkody swoich klientów i dochodzących w ich imieniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.

Pełnomocnik procesowy w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa spadkowego, w tym w sprawach o dział spadku, czy zachowek oraz innych z zakresu prawa cywilnego. W kręgu jej zainteresowań leżą również sprawy z dziedziny ubezpieczeń społecznych – w imieniu Klientów formułuje odwołania i prowadzi sprawy sądowe przeciwko ZUS i KRUS.

Kontakt

tel: +48 570 887 100
email: u.skowron-gosk@radca-bialystok.pl