W dniu 01.07.2021 r., wejdą w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych (KSH), które rozszerzą obecny katalog spółek kapitałowych i wprowadzą do obrotu prawnego nowy typ niepublicznej spółki kapitałowej tj. prostą spółkę akcyjną (PSA). „Nowa spółka” ma połączyć cechy spółek osobowych i kapitałowych oraz stać się atrakcyjną alternatywą prowadzenia nawet małych rozmiarów działalności gospodarczej.

To czym ta prosta spółka akcyjna w zasadzie jest?

PSA to swoista mieszanka cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, poddana uelastycznieniu znanemu ze spółek osobowych. KSH definiuje prostą spółkę akcyjną jako spółkę kapitałową zawiązaną w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną albo kilka osób (akcjonariuszy), którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i którzy są zobowiązani do wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji (niepodzielnych, nieposiadających wartości nominalnej i niestanowiących części kapitału akcyjnego) wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych.

„Za”, a może „przeciw”?

Niewątpliwie wśród głównych zalet prostej spółki akcyjnej należy wskazać:

  • Szybką rejestrację elektroniczną za pomocą formularza, która otwiera spółkę już po upływie 24 godzin od jego wysłania. Jednocześnie przedsiębiorcy zachowują możliwość przeprowadzenia „tradycyjnej” procedury otwarcia spółki.
  • Brak finansowej bariery wejścia – minimalny kapitał na start wynosi zaledwie 1 zł.
  • Prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii blockchain.
  • Dopuszczenie wykorzystania środków komunikowania się na odległość (np. poczty elektronicznej) w celu podejmowania uchwał lub przeprowadzania zgromadzeń akcjonariuszy.
  • Brak skomplikowanych wymogów w kwestii organów spółki. Prosta spółka akcyjna może działać bez rady nadzorczej.

Przechodząc do wad PSA, należy mieć na uwadze, że:

  • Jest to rozwiązanie nowe i dzielące środowisko prawnicze.
  • Rozwiązanie jest stosowane na tzw. „żywym organizmie” i to przyszłość pokaże i pozwoli ocenić, czy zalety prostej spółki akcyjnej wskazane powyżej w rzeczywistości zdają egzamin.
  • Najwięcej wątpliwości zapewne będą mieć zwłaszcza potencjalni inwestorzy, którzy mogą obawiać się ulokowania kapitału w niepewnym rozwiązaniu. Ponadto rozluźnienie struktury organów albo wręcz wyeliminowanie niektórych z nich (np. rady nadzorczej) oraz zniesienie niektórych ograniczeń (np. minimalnego kapitału zakładowego 100 000 zł lub dopuszczenie podejmowania uchwał na odległość) może być odebrane jako istotne zmniejszenie bezpieczeństwa spółki i jej wiarygodności w oczach inwestorów.

Konkludując można postawić tezę, że dzięki swej elastyczności nowa spółka może okazać się niebawem jedną z popularniejszych form prowadzenia biznesu w Polsce. Czas pokaże, czy sprawność tworzenia PSA oraz ułatwienia w jej prowadzeniu będą na tyle kuszące by konkurować z najpowszechniej wybieranymi formami prowadzenia działalności gospodarczej, tj. jednoosobowa działalność gospodarcza oraz sp. z o.o.

Jeżeli chcesz się skonsultować, zadzwoń lub napisz do nas: