PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – czyli szybka spółka kapitałowa „bez kapitału”.

W dniu 01.07.2021 r., wejdą w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych (KSH), które rozszerzą obecny katalog spółek kapitałowych i wprowadzą do obrotu prawnego nowy typ niepublicznej spółki kapitałowej tj. prostą ...